Missie, visie en organisatie

Onze missie

Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor kinderen én volwassenen.
Met cliënten werken we aan herstel van de gevolgen van geweld en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.
Ons werkgebied ligt in Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland.
Wij spelen actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en willen daarin voorop lopen.
Wij vragen structureel steun en aandacht van de  samenleving voor de aanpak van huiselijk geweld.
Wij realiseren ons dat we bij al onze activiteiten samen sterker zijn dan alleen.

Onze visie

Kinderen én volwassenen hebben recht op een veilig thuis.
Wij geloven dat geweld in huiselijk kring kan stoppen en dat iedereen hier aan kan bijdragen.
Als  expert op het gebied van huiselijk geweld  staan wij voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.
Wij werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen: vrijwillig en gemotiveerd, waar nodig met enige druk.
Wij gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden: onze hulp is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.

Onze medewerkers:

  • beginnen direct met het bieden van hulp/ondersteuning
  • zeggen ja en zoeken naar mogelijkheden
  • gaan op zoek naar het verhaal achter het verhaal
  • zijn 7 x 24 uur beschikbaar
  • betrekken iedereen die nodig is

Onze waarden

  • Moedig. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.
  • Respectvol. Wij zijn gericht op een voortdurende dialoog. Wij laten iedereen in hun waarde: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners.
  • Flexibel. Wij zijn bereid om onze eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op de eisen van de cliënt, subsidiegever en organisatie. Zo leveren wij maatwerk en vernieuwen wij ons.
  • Rendabel. Vanuit het bewustzijn van de eisen van cliënten en financiers zoeken wij naar diensten met een billijke prijs/kwaliteitverhouding en die onderscheidend zijn, met oog voor efficiency, marktgerichtheid en een optimaal bereik.

Onze organisatie

Blijf Groep is een stichting die wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten, en door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. Bekijk het Organogram en lees over onze ambities op de Strategiekaart 2017 - 2018. De strategiekaart is een samenvatting van de ambities van Blijf Groep voor de komende twee jaar in een schematisch overzicht. De strategiekaart is tot stand gekomen met inbreng van cliënten, medewerkers, gemeenten, ketenpartners en andere experts.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112